Transport av stålplater krever mindre energi

Betong- og tegltakstein er tungt. Mengden til ett hus ville krevd en gjennomsnittlig lastebil til transport. Den samme lastebilen kunne fraktet nok pressede ståltakplater fra GERARD til omtrent 10 hus. Transporten ville brukt mindre energi og sørget for redusert karbonutslipp.