BRUKSFORHOLD OG DATAFORVALTNINGSPOLITIKK

Hurtiglenker

 

For å få omfattende informasjon, oppfordrer vi deg til å lese disse retningslinjene fullt ut. Hvis du er interessert i et bestemt avsnitt, kan du gå til det aktuelle avsnittet ved å klikke på koblingen nedenfor.

Operatøren

Brukeren

Formål og endring av retningslinjer

Operatøraktivitet, formål med nettsted

Gjeldende lov

Personopplysninger innsamlet av operatøren

Formål med og rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger

Tilgang til forvaltede data, overføring og bruk av data

Oppbevaring av personopplysninger

Rettigheter og muligheter knyttet til databeskyttelse

Regler for brukere

Datasikkerhet

Bestemmelser om barn

Praksis og databeskyttelse av tredjeparter med hensyn til personopplysninger

Overføring av personopplysninger utenfor EØS-området (EØS)

- Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger knyttet til EØS-landene

- Kontaktinformasjon

 

I. Generelle bestemmelser

 

I/1. Operatøren

Dette nettstedet eies og drives av Gerard® – medlem av IKO Metals Europe NV, et selskap som organiseres og virker i henhold belgisk lovgivning, med hovedkontor i Belgia, IKO Metals Europe NV Michielenweg 3, B - 3700 TONGEREN, BELGIA, e-post: info.europe@ikometals.com. (heretter "Operatør"), enten direkte eller gjennom autoriserte tjenesteleverandører.

 

I/2. Brukeren 

Brukeren er enhver person som får tilgang til nettstedet, og bruker tjenestene som tilbys av operatøren over tid, uavhengig av om brukeren er registrert med en konto eller ikke. Enkelte tjenester kan kun brukes av registrerte brukere.

 

I/3. Formål og endring av retningslinjer 

Formålet med disse retningslinjene for bruk og dataforvaltning (heretter: Retningslinjer) omfatter leverte tjenester og dataforvaltning i forbindelse med operatørens nåværende nettside (heretter: Nettside).

Med mindre annet er oppgitt, omfatter ikke disse retningslinjene tjenester og dataforvaltning knyttet til kampanjer, konkurranser, tjenester eller tredjepersoner som driver markedsføring eller på annen måte vises på nettstedet, med andre kampanjer eller publisert innhold. Med mindre annet er oppgitt, omfatter ikke disse retningslinjene tjenestene og dataforvaltningen til nettstedene og tjenesteleverandørene som koblingene på dette nettstedet leder til.

Operatøren kan når som helst endre retningslinjene. Operatøren er ikke pålagt å sende separate varsler til brukerne om endringene. For å bli kjent med den oppdaterte utgaven, anbefaler vi at du regelmessig besøker denne nettsiden og leser våre retningslinjer.

 

I/4. Operatøraktivitet, formål med nettsted

Operatøren produserer og selger Gerard taksystemer. 

Hovedformålet med dette nettstedet er å presentere Gerards produkter og systemer samt de relaterte tjenestene som tilbys.

Informasjonen som publiseres på nettstedet, kan ikke anses som et tilbud. Operatøren påtar seg intet ansvar for fremtidig tilgjengelighet av produktet i den kvantitet og kvalitet som vises på nettstedet.

Informasjonen som publiseres på nettstedet tjener kun som en orientering for brukerne, og kan ikke anses som  operatørens kontraktserklæring, et offisielt prospekt eller en bruksanvisning. 

Operatøren tar intet ansvar dersom opplysningene som publiseres på Nettstedet er forskjellig fra opplysningene som publiseres av andre distributører om de samme produktene og tjenestene. 

Kjennskap til informasjonen som publiseres på nettstedet, erstatter ikke kunnskap om offisielle prospekter knyttet til bruk av produkter og tjenester, eller assistanse fra faglærte.

 

I/5. Gjeldende lov

Operatøren er en økonomisk virksomhet registrert i Belgia, som hovedsakelig driver virksomhet i henhold til belgisk lov.

Når anvendelsen av en bestemt lov er nevnt, skal operatøren vise til anvendelsen av belgisk lov.

Hvis den juridiske myndighet kan nevnes, skal operatøren vise til de belgiske myndighetenes og domstolenes eksklusive kompetanse med jurisdiksjon knyttet til sitt hovedkontor.

 

II. Datahåndtering

 

Personopplysningene behandles og forvaltes av operatøren, direkte eller gjennom databehandlere, i samsvar med Forskrift (EU) 2016/679 fra Europaparlamentet og Rådet fra 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og fri bevegelse av slike data, og oppheving av direktiv 95/46/EF (Personvernforordningen eller GDPR).

Operatøren arbeider for å sikre at følgende prinsipper for forvaltningen av personopplysningene overholdes: 

- personopplysninger forvaltes utelukkende for et bestemt formål;

- hvert trinn i dataforvaltningen samsvarer med dette formålet, inkludert området for administrerte data;

- bruken og forvaltningen av personopplysningene er ærlig og lovlig;

- dataene er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte;

- hvis det ikke er nødvendig å identifisere den registrerte, skal dataforvaltningen modifiseres på en slik måte at den registrerte ikke kan identifiseres basert på tilgjengelige data;

- den registrertes rettigheter skal overholdes tilsvarende

 

II/1. Personopplysninger innsamlet av operatøren

Med henvisning til vårt selskap betyr personopplysninger informasjon som identifiserer eller tillater oss å kontakte deg, for eksempel navn eller e-post. Detaljer om personopplysninger vi har samlet, kan oppføres i følgende kategorier:

A) Informasjon samlet inn automatisk

Når du besøker nettstedet vårt, samles noe informasjon automatisk på enhetene du bruker. I noen land, inkludert EU-land og/eller land i EØS-området ("EU/EØS"), kan et definert område av disse opplysningene tolkes som personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning om databeskyttelse. 

For eksempel IP-adressen, enhetstypen du bruker, identifikasjonsnummeret til enheten din, hvilken nettleser du bruker, din geografiske plassering (for eksempel plassering etter land eller by) og annen teknisk informasjon tolkes på denne måten. Vi kan også samle inn opplysninger om hvordan enheten samhandlet med vårt nettsted, inkludert sidene du ønsket å få tilgang til og koblingene du besøkte.

Ved å samle disse opplysningene kan vi bedre kjenne de besøkende på våre nettsteder, hvor de kommer fra og hvilket innhold på hjemmesidene våre de er mest interessert i.  Denne informasjonen brukes kun til interne analytiske formål i henhold til ovenstående, slik at vi kan tilfredsstille våre kunders interesser og dermed forbedre kvaliteten på våre nettsteder.

Vi kan samle inn noen av disse personopplysningene ved hjelp av informasjonskapsler og andre lignende sporingsteknologier, hvis detaljer finnes i våre Retningslinjer for informasjonskapsler.

B) Personopplysninger gitt frivillig av deg:

Enkelte deler av nettstedet inneholder tjenester som kan kreve du oppgir dine personopplysninger. Eksempler på dette er Takkalkulatoren, Taksimulatoren, eller Finn din takekspert, hvis du ber om et anbud. Hvis du kun oppgir by/landsby og ikke oppgir fullstendig adresse i skjemaet for Finn din takekspert, blir disse dataene ikke betraktet som "personopplysninger", da de er utilstrekkelige for å identifisere deg. Selv om du oppgir hele adressen, skal disse opplysninger kun brukes til å finne en takekspert så nært din oppgitte adresse som mulig, og ikke til identifikasjon. 

Vær oppmerksom på at tilgang til nettstedet ikke avhenger av registrering, men at noen tjenester kun kan benyttes av registrerte brukere, for eksempel Roofnet-programmet, Kalkulatoren eller Gerard for Arkitekters undersider. Formålet med personopplysninger som er innsamlet fra registrerte brukere, samt all relatert informasjon knyttet til behandlingen av slike opplysninger, er tilgjengelige gjennom den aktuelle registreringsprosessen.

 

II/2. Formål med og rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger

Vi bruker personopplysningene samlet inn om deg av en rekke grunner, inkludert for følgende formål: 

- For å kunne svare på eventuelle forespørsler fra deg om å oppgi forespurt informasjonen.

- For å bruke, støtte, tilpasse, vedlikeholde og forbedre våre tjenester.

- For å overholde og anvende gjeldende lovkrav, avtaler og retningslinjer.

- For å forebygge, identifisere, undersøke og svare på eventuelle eller faktiske krav, forpliktelser, forbudt oppførsel eller forbrytelser, og for å forsvare oss mot dem.

- For å gjennomføre ytterligere aktiviteter i samsvar med gjeldende retningslinjer.

Rettsgrunnlaget for databehandling er:

- artikkel 6 § 1, bokstav f) i GDPR: operatørens legitime interesse – ved bruk av informasjonskapsler

- artikkel 6 § 1, bokstav b) i GDPR: ta de nødvendige trinnene for inngåelse av en kontrakt – hvis du sender oss en tilbudsforespørsel etter å ha brukt Takkalkulatoren, Taksimulatoren, eller Finn din takekspert

- artikkel 6 § 1, bokstav a) i GDPR: ditt samtykke til databehandlingen – i bestemte tilfeller som beskrevet i de spesifikke retningslinjene for databehandling.

For kontoer tilhørende registrerte brukere (for eksempel fra https://architects.gerardroofs.eu/, http://calculator.gerardroofs.eu/sau, eller Roofnet-programmet), er formålet med databehandlingen samt det juridiske grunnlaget for slik behandling oppført i de relevante retningslinjene for databehandling.

I tillegg til det ovennevnte kan ytterligere dataforvaltning knyttes til bestemte tjenester. Operatøren skal i alle tilfeller gi relevant informasjon om detaljene om dataforvaltningen.

 

II/3. Tilgang til forvaltede data, overføring og bruk av data

Personopplysninger som til slutt samles via nettstedet, kan bli tilgjengelige for databehandlere som leverandører av webtjenester eller markedsføringsselskaper. Databehandlere er kun autorisert til å gjennomføre operatørens vedtak i samsvar med operatørens instruksjoner.

Vi kan også videresende dine personopplysninger til følgende adressater:

 - Til tilknyttede selskaper: 

Vi kan dele personopplysninger med selskaper som eies av eller har et forvaltningsforhold med oss (for eksempel med selskaper som overvåker eller administrerer vårt selskap, som har felles ledelse, eller som overvåkes eller styres av vårt selskap) – heretter "datterselskaper".

Dette inkluderer dataene vi kan få tilgang til på nettsteder som drives av oss eller våre partnere.

 - Til angitte tjenesteleverandører:

Vi kan dele personopplysninger til selskaper som tilbyr tjenester til oss slik at vi kan oppfylle våre forpliktelser for å holde deg informert, for eksempel ferdigstillelse av bestillinger, levering av pakker, sending av post eller e-post, analysering av kundeopplysninger, markedsføringshjelp, undersøkelse av mulige svindelaktiviteter, gjennomføring av kundeundersøkelser og levering av kundetjenester.

- Til forbrukerbaserte annonsører:

Fra tid til annen kan vi tillate kvalifiserte tredjepartsfirmaer, som bruker forbrukerbasert annonsering, å implementere teknologier for å samle inn tilgjengelig informasjon om tilgang til og bruk av vårt nettsted for å spore salgsfremmende aktivitet knyttet til produkter og tjenester som anses å være av interesse for deg. Disse tilpassede annonsene kan vises på vår og andres nettsteder.

- For å overholde de juridiske forpliktelsene til noen annen part:

Dine personopplysninger kan deles med tredjeparter for å oppfylle juridiske forpliktelser (eller ved involvering i rettssaker) slik at vi kan beskytte vårt selskap, ansatte, agenter, kunder, besøkende og datterselskaper mot bedrageri eller mulig forekomst av dette, eller i den grad du samtykker til dette.

Mottakerne eller kategoriene av mottakere av personopplysninger som er samlet inn gjennom registrerte brukerkontoer, er beskrevet i tilsvarende retningslinjer for personvern.

 

II/4. Dataforvaltning for salgsfremmende eller forskningsformål

Med forbehold om samtykke fra brukeren, kan operatøren bruke kontaktinformasjonen som er angitt av brukeren (e-postadresse, adresse, telefonnummer og andre identifikasjonsdata for kontakt) med det formål å sende et elektronisk brev til brukeren med hensyn til operatøren eller operatørens aktivitet, på nettstedet med salgsfremmende formål, i et nyhetsbrev om tjenesten, eller et brev som inneholder reklame, samt for informasjon om formålet med å ta kontakt.

Operatøren kan bruke forvaltede dataene som med det formål å utføre spørreundersøkelser, markedsundersøkelser, samle et utvalg, og for å tilnærme seg brukere ved gjennomføring av forskningsaktiviteter.

 

II/5. Oppbevaring av personopplysninger 

Med mindre annet er oppgitt i dette dokumentet eller gjeldende lov, beholder vi personopplysningene vi har samlet i 5 år.

Hvis det eksisterer et sivilrettforhold mellom brukeren og operatøren, er også sivilrettreglene bindende for håndtering av data. I dette tilfellet skal personopplysningene forvaltes med det formål å overholde kravene i sivilretten eller på rettslig grunnlag. Ved en offisiell eller en rettslig prosedyre som følger av en ulovlig handling begått av brukeren, kan operatøren administrere dataene med tanke på dette rettsgrunnlaget for å løse saken. 

Hvis det ikke lenger er nødvendig å behandle dine personopplysninger for å kunne utføre våre forretningsaktiviteter, skal vi enten slette dem eller anonymisere dem, eller hvis dette ikke er mulig (for eksempel fordi dine personopplysninger oppbevares i lagrede arkiver), skal vi lagre dine personopplysninger trygt og adskilt fra andre databehandlingsaktiviteter inntil sletting blir mulig.

I alle fall sletter vi de oppgitte dataene hvis: 

- det er ulovlig å administrere dem, eller sletting kreves ved lov;

- den aktuelle personen ber om dette;

- dataene er ufullstendige eller unøyaktige, og dette gjør at det ikke er mulig å bruke dem;

- formålet med dataforvaltningen ikke lenger eksisterer;

- en myndighet eller domstol bestemmer dette.

 

II/6. Rettigheter og muligheter knyttet til databeskyttelse 

Du kan få tilgang til personopplysningene dine som er innsamlet av oss på nett og oppdatert gjennom generelt aksepterte oppdateringsmetoder. For å oppdatere, rette eller slette disse opplysningene, må du ta kontakt med oss på adressen nevnt ovenfor eller på office@gerardroofs.eu.

I tillegg til de ovennevnte spesifikasjonene, kan du utøve følgende databeskyttelsesrettigheter:

- tilgang, retting, oppdatering eller eventuelt sletting av personopplysninger• komme med innvendinger i forbindelse med behandling av dine personopplysninger, be om begrenset av behandling av dine personopplysninger eller, ved spesiell forespørsel, gjennomføring av overførbarhet

- melde deg av markedsføringskommunikasjonen vi sender til enhver tid uten å oppgi en grunn. Du kan utøve denne retten ved å klikke på "meld av" i de kommersielle e-postene vi sender, eller på koblingen "velg bort". Hvis du også vil avbryte andre former for markedsføring (f.eks. markedsføring via post eller telefon), kan du kontakte oss.

- når som helst og uten begrunnelse trekke tilbake ditt samtykke med hensyn til videre behandling av dine personopplysninger som er innsamlet og behandlet av oss basert på ditt samtykke. Tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandling som tidligere ble gjennomført da din tillatelse var i kraft, og heller ikke behandlingen av personopplysninger som gjøres med hensyn til et annet juridisk grunnlag enn personlig samtykke.

- sende inn en klage til databeskyttelsesmyndigheten i forhold til innsamling, lagring, behandling eller overføring av dine personopplysninger eller bruk av dem på noen måte.

For mer informasjon, kontakt din lokale databeskyttelsesmyndighet.

 

III. Regler for brukere

 

III/1. Plikter og ansvar for brukere

Brukeren er forpliktet til å skrive inn opplysningene med forsiktighet. Operatøren kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes brukerens uaktsomhet med hensyn til beskyttelsen av sine data. 

Brukeren kan bare bruke nettstedet på eget ansvar. Operatøren tar ikke ansvar for skader eller ulemper som brukeren opplever under bruken av nettstedet, hvis de skyldes brukernes uaktsomhet. Brukeren kan kun offentlig- eller tilgjengeliggjøre sine opplysninger for andre på eget ansvar.

Ved bruk av nettstedet, er brukeren pålagt å opptre ærefullt, med hensyn til andres rettigheter og interesser.

Brukeren er forpliktet til å overholde operativ lov, og under hele bruksperioden avstå fra alle ulovlige aktiviteter, eller aktiviteter som påvirker andres interesser. I denne forbindelse er brukeren forpliktet til å respektere andres privatliv, immaterielle rettigheter og personlige rettigheter, særlig forskrifter om beskyttelse av litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk, oppfinnelser, designmønstre, bruksmodeller, varemerker og merkenavn som er underlagt opphavsrettsbeskyttelse. Brukeren er forpliktet til å avstå fra å begå lovbrudd, og skal fortsette å avstå fra uanstendige og usømmelige ytringer og uttrykk, eller annet som kan føre til indignasjon hos andre;

Alle brukere er forpliktet til å avstå fra alle aktiviteter som hindrer riktig bruk av nettstedet. Alle brukere er forpliktet til å avstå fra alle aktiviteter som påvirker operatørens interesser. I denne forbindelse er brukeren spesielt forpliktet til:

- å avstå fra å skade eller hindre driften av nettstedet;

- å avstå fra aktiviteter som er rettet mot å skaffe eller bruke operatørens forretningshemmeligheter eller kommersielle opplysninger som holdes konfidensielle;

- å avstå fra å kommunisere falskt med hensyn til tjenesten;

- å avstå fra alle aktiviteter som truer IT-sikkerheten til nettstedet;

- å avstå fra alle aktiviteter som er rettet mot markedsføring av egne eller en tredjeparts produkter eller tjenester.

I tillegg til det ovennevnte, kan operatøren sette ytterligere begrensninger, som må kommuniseres til brukerne.

Ved bruk av nettstedet, kan brukerne kun publisere andres opplysninger, eller gjøre dem tilgjengelig for andre, dersom den registrerte har gitt uttrykkelig samtykke. Samtykke fra den registrerte er ikke nødvendig for åpen offentlig opptreden, eller for opplysninger som tidligere er offentliggjort uten begrensning.

Ved registrering kan brukerne kun legge inn sine egne personopplysninger. Oppføring av andres personers opplysninger kvalifiserer som ulovlig forvaltning, og kan få rettslige konsekvenser. Ved misbruk av andres personopplysninger, skal operatøren bistå den kompetente myndighet med hjelp for å oppdage overtredelsen og identifisere den ansvarlige personen.

Begrensningene beskrevet i denne delen gjelder for alle besøkende på nettstedet.

 

III/2. Anti-fornærmelsesprosedyre

Hvis en bruker bryter bestemmelsene i disse retningslinjene, eller lovbestemmelsene, kan operatøren slette brukerens registrering. Hvis brukerens registrering slettes, kan ikke brukeren benytte seg av nettstedets tjenester i fremtiden.

Hvis det oppstår en offisiell rettsprosedyre som følger av brukerens oppførsel, kan operatøren lagre nødvendige opplysninger for å identifisere brukeren uavhengig av sletting, samt dataene som gjelder for lovbruddet, og overføre disse til den kompetente myndighet.

Hvis brukeren krenker en tredjeparts rettigheter, og tredjeparten har rett til å innlede en rettsprosedyre, kan operatøren overføre data til tredjeparten dersom tredjeparten kan verifisere sin rettslige interesse i denne forbindelse.

 

IV. Datasikkerhet

 

Vi bruker passende og omfattende sikkerhetsmetoder for å forhindre uautorisert tilgang, bevare nøyaktigheten av data og sikre riktig bruk av personopplysningene. 

Hvis du oppretter en brukerkonto via vårt nettsted, skal din kontoinformasjon og fulle profil sikres med et passord. Vi anbefaler at du ikke forteller passordet ditt til noen. Våre ansatte vil aldri be om passordet ditt, hverken gjennom en uønsket telefonsamtale eller en uønsket e-post. Ikke glem å logge ut av kontoen din og lukke nettleseren når du har avsluttet en økt. Dette hjelper til med å forhindre at andre får tilgang til dine personopplysninger og korrespondanse, hvis du deler datamaskinen med andre personer eller bruker en datamaskin på et offentlig sted som andre har tilgang til.

Når du frivillig publiserer bestemte personopplysninger på internett, for eksempel på kommunikasjonstjenester, i e-post eller på chatter, er det en risiko for at andre kan samle inn eller bruke disse opplysningene. Sikkerhet for dataoverføring via internett eller andre trådløse nettverk er ikke perfekt. I slike tilfeller kan vi derfor ikke garantere sikkerheten til dataene du sender til oss, på tross av at alle rimelige tiltak er tatt for å beskytte dine personopplysninger. Du må derfor gjøre dette på eget ansvar.

 

V. Bestemmelser om barn

 

Vår hjemmeside er utformet for personer over 18 år. Siden vi ikke kan bestemme alderen til personer som har tilgang til nettstedet vårt, grunnet manglende personopplysninger og muligheten for verifisering i denne forbindelse, bruker vi denne personvernerklæringen for alle aldersgrupper. Hvis en mindreårig gir oss personopplysninger uten samtykke fra foreldre eller verge, ber vi om at en forelder eller verge kontakter oss slik at vi kan ta de nødvendige tiltakene for å slette de aktuelle opplysningene.

 

VI. Praksis og databeskyttelse av tredjeparter med hensyn til personopplysninger

 

Retningslinjene for databeskyttelse for annonsører knyttet til bruk av vår hjemmeside, betaling eller andre tjenester, kan avvike fra gjeldende retningslinjer for databeskyttelse. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med databeskyttelsesforskriftene til den aktuelle tjenesteleverandøren før du ber om et tilbud fra eller inngå avtale med disse tjenesteleverandørene. 

 

VII. Overføring av personopplysninger utenfor EØS-området (EØS)

 

Fordi vårt selskap er en del av en multinasjonal konserngruppe, kan dine personopplysninger i noen situasjoner overføres eller deles med land utenfor EØS, for, men ikke begrenset til, å oppnå målene i gjeldende retningslinjer for databeskyttelse, med nødvendig hensyn til de relevante rettsgrunnlagene. Slike overføringer utføres for tiden til vårt datterselskap i New Zealand, formelt anerkjent av Europakommisjonen i 2012, for å sikre et tilstrekkelig nivå for beskyttelse av personopplysninger som overføres fra EU (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 19. desember 2012 i henhold til Europaparlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF om tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger i New Zealand).

I det ovennevnte tilfellet skal vårt selskap eller medlemmer av vår konserngruppe ta alle rimelige og nødvendige tiltak for å sikre at personopplysninger som overføres til et land utenfor EØS behandles trygt. Hvis du vil vite mer om disse tiltakene, kan du kontakte oss.