Hvor lang tid tar det vanligvis å tekke om et tak?

Det avhenger av hvor stort og/eller komplisert taket er, og av takmaterialet: en liten, u komplisert takjobb kan gjøres på to dager, mens et stort, komplisertprosjekt kan ta omtrent en uke. Når jobben først er påbegynt bør den ikke avbrytes av noen grunn, med unntak av været. Hvis det oppstår problemer underveis, kan det være nødvendig å stanse arbeidet for å forhandle om endringer i avtalen.

  1. Sette opp stillas/kantvern
  2. Fjerne det gamle taket
  3. Inspisere takkonstruksjonen på utkikk etter mangler
  4. Preparere takoverflaten (dryppkant, undertak), og installere isolasjon når det kreves (det er ofte billigere å isolere når taket tekkes om enn på et senere tidspunkt)
  5. Montere ny konstruksjon som lekter eller rafter om nødvendig
  6. Montere den nye taktekkingen, inkludert å laste opp materialer og legge takplatene, møner, beslag, fuging, innfesting, taksikring og tetningsmasse (alt etter valg av takprodukt)
  7. Avslutning, opprydding og siste inspeksjon

 

Ta en titt på de siste monteringsvideoene våre!