Hvor mye koster det?

 • Tak er tak, billig er like bra: Hvis du må tekke om et billig nytt tak om bare 15–20 år, kommer du til syvende og sist til å betale mer. I det lange løp betaler du mindre hvis du investerer én gang i et GERARD-tak med 50-årsgaranti. Og du sparer deg alt bryderiet som følger med et større omtekkingsprosjekt.
 • Kvadratmeterprisen på takplater er det eneste som teller: Takplatene til noen produsenter blir ofte rabattert til en attraktiv, lav pris med hensikt, men tilleggsutstyret (f.eks. mønekapper, takkiler, beslag osv.) er meget dyrt. Monteringskostnaden kan gjøre en takplate dyr selv om den ser billig ut. Sammenlign alltid totalkostnaden for tak mellom forskjellige merker.
 • Forberedelser inngår ikke i kostnaden ved nytt tak: Vel, hva med å fjerne den gamle takkonstruksjonen i tre og bygge en ny som er sterk nok til nye, tunge tegl- eller betongtaksteiner? Med et GERARD-tak blir det ingen slike uventede ekstrautgifter som spiser opp budsjettet ditt. GERARD er syv ganger lettere enn tegl- eller betongtak, og den gamle trekonstruksjonen din kan være sterk nok til å bære det. Det kan til og med legges rett på det gamle taket ditt, og spare deg masse penger og tid.
Ytterligere faktorer som påvirker kostnaden ved ethvert tak:
 • Nybygg eller omtekking: Omtekking medfører tilleggsutgifter som fjerning og kasting av det gamle taket.
 • Bør jeg skifte ut takisoleringen? Det er mye lettere og raskere å isolere når taket er av. Det er takisoleringen som gjør den største forskjellen når det gjelder å holde hjemmet ditt varmt. Det er lettere, og ofte billigere, å skifte ut isoleringen når taket er av enn å skifte den ut gjennom taket. Isoleringen din kan trenge å skiftes ut hvis den er under 12 cm tykk, har hull eller mangler deler, eller er blitt våt og skadet.
 • Størrelse: Større, mer komplekse tak er generelt dyrere; kvadratmeterprisen kan imidlertid gå ned med et større tak.
 • Produktvalg: Kostnaden kan avhenge av profilen, overflatebehandlingen og fargen du velger, fordi noen valg er dyrere enn andre.
 • Kompleks utforming: I regelen blir kostnaden større jo flere hjørner du har på taket. Stilen på taket virker også inn på kostnaden.
 • Beliggenhet: Fraktkostnader og avstand til nærmeste montør virker inn på kostnaden.
 • Adkomst til byggestedet: Uvanlige byggesteder kan kreve spesialutstyr for å komme til.
 • Takhøyde: Noen byggesteder krever mer stillas og kantvern mot fall under monteringen.
 • Takfall og sperreavstand: Tak med større helning eller loftsrom koster generelt mer. For toetasjers hus er det bekledningen og takfallet som avgjør hva slags beslag som trengs i toppetasjen.
 • Ekstra kompleksitet: Skorstener, takvinduer, smale valmer og tilpassing ved gavl øker kostnaden ved taktekking