VALMKLOKKE

HVORFOR ER GERARDS VALMKLOKKEROG T-MØNER BRA FOR HUS?

  • De gir ekstra beskyttelse ved å lede vannstrømmen trygt bort fra områdene der det er størst fare for at vann trenger inn i et hus.
  • Enhetlig utseende på taket styrker det estetiske inntrykket av bygningen

VALMKLOKKE