Bærekraftig

JORDKLODEN VILLE VALGT GERARD.

 

Et GERARD-tak i presset stål er en av de mest miljøvennlige taktekkingsalternativene.

 

VISSTE DU AT?

Stål er det mest miljøvennlige materialet i verden?

Faktisk kan det resirkuleres i det uendelige uten å tape noen av sine egenskaper. Så når et GERARD-metalltak når slutten på levestiden, trenger det ikke ende opp på fyllingen. Det kan resirkuleres til et annet stålprodukt.

 

Transport av stålplater krever mindre energi

Betong- og tegltakstein er tungt. Mengden til ett hus ville krevd en gjennomsnittlig lastebil til transport. Den samme lastebilen kunne fraktet nok pressede ståltakplater fra GERARD til omtrent 10 hus. Transporten ville brukt mindre energi og sørget for redusert karbonutslipp.


Et lett tak krever mindre bjelkelag

Sammenlignet med betongtakstein krever ikke et presset stålplatetak like mye støtte fra bjelkelaget, noe som reduserer forbruk av ressurser. Med andre ord går det med færre trær til GERARD-stålplatetak enn til betong- eller tegltaksteinstak.


GERARD foretrekker lokale leverandører

Det er ytterst viktig for oss å jobbe med lokale leverandører av råmaterialene våre, noe som forkorter transportrutene og reduserer CO2-utslipp. Der det er mulig tar vi også sikte på togtransport. 

Hva bærekraft betyr for oss

Bærekraft er per definisjon et bredt begrep. Generelt finnes det imidlertid en utbredt forståelse av bærekraft – evnen til å fortsette i det lange løp. Bærekraft er en prosess, en endeløs reise; stadig forbedring er målet i seg selv.

 

ISO 14001 Miljøledelse 

Fletcher Building Roof Tile Group, produsenten av GERARD Roofs, følger ISO 14001-standarden for miljøledelse og forplikter seg på pågående forbedringer innen bærekraft. Roof Tile Group følger et rammeverk for bærekraft som sikrer at selskapet driver på en måte som oppnår økonomisk suksess gjennom miljøforvaltning, etisk ledelse, og ved å gripe fatt i vår bedrifts rolle som samfunnsborger i lokalsamfunnene vi arbeider i.

Hva betyr det i hverdagslivet vårt?

For bare å trekke frem noen få eksempler:

  • avfallssortering
  • resirkulering av flere materialer i tillegg til stål:
  • steingranulat
  • papp
  • paller
  • plast osv.