GERARD foretrekker lokale leverandører

Det er ytterst viktig for oss å jobbe med lokale leverandører av råmaterialene våre, noe som forkorter transportrutene og reduserer CO2-utslipp. Der det er mulig tar vi også sikte på togtransport.