Stål kan resirkuleres i det uendelige uten å tape noen av sine egenskaper. Når et metalltak fra GERARD når slutten av sin levetid, trenger det ikke ende opp på fyllingen. Det kan resirkuleres og lages til et annet stålprodukt.

Mer

Betong- og tegltakstein er tungt. Mengden til ett hus ville krevd en gjennomsnittlig lastebil til transport. Den samme lastebilen kunne fraktet nok pressede ståltakplaterfra GERARD til omtrent 10 hus. Transporten ville brukt mindre energi og sørget for redusert karbonutslipp.

Mer

Sammenlignet med betongtakstein krever ikke et valset stålplatetak like mye støtte fra bjelkelaget, noe som redusererforbruk av ressurser. Med andre ord går det med færre trær til GERARD-stålplatetak enn til betong- eller tegltaksteinstak.

Mer

Det er ytterst viktig for oss å jobbe med lokale leverandører av råmaterialene våre, noe som forkorter transportrutene og reduserer CO2-utslipp. Der det er mulig tar vi også sikte på togtransport.

Mer